Cirkels

Naast individuele coachingsessies, energiewerk, familie- en organisatieopstellingen is er nu een kans om andere deelnemers te ontmoeten in een van de Cirkels. Een Cirkel is een groepsbijeenkomst waarbij we telkens een nieuw thema als uitgangspunt nemen. Ik ben blij dit samen met Manon Brekelmans, een trouwe deelnemer te mogen organiseren. Heb je zin om te proeven van de kracht van de Cirkel? Geef je dan op via de datum link, die vermeld staat bij de Cirkel. De Cirkel gaat door bij minimaal 8 deelnemers en we gaan uit van maximaal 14 deelnemers.

Heb je ooit deelgenomen aan het rode draad traject, dan ben je ook van harte welkom in de Rode Draad Cirkel.

Programma: In de avond starten we om 18.30 uur met een eenvoudige maaltijd. Zo kan je kennismaken met andere deelnemers of bijpraten en wat landen. Rond 19.15 uur starten we met de Cirkel en ronden af rond 21.15 uur.

Kosten: Tarieven zijn naar draagkracht: Tarief A=€ 25 tarief B=€ 45 Tarief C € 60 (m.u.v. Cirkel “Morele Ambitie”)

Waar? Nijmegen, Schijndel of Grave

Maandag 10 juni: Goed Gegrond!

Nijmegen, Arati ruimte

Waarom is gronden zo ontzettend belangrijk? Wat heeft gronding te maken met geld, wonen, gezondheid, eigen waarde? Hoe kan jij meer aanwezig zijn in je lichaam? Hoe grond jíj jezelf?

Ontdek deze cirkel waardoor jij beter grondt en wat je dat brengen kan. We werken met lichaamswerk, adem en visualisatie. Natuurlijk wisselen we tegen het einde in de Cirkel ervaringen uit. Wanneer het weer het toelaat ‘werken’ we buiten.

In het hier-en-nu in je lichaam aanwezig zijn, is waar we in deze Cirkel mee zullen werken. Hoe kan je dieper in je lijf “zakken”, je meer overgeven aan de zwaartekracht? Gronding is ook je bewust worden van hetgeen je werkelijk voelt en denkt. In het veld van aanwezigheid kan degene die jij werkelijk bent ‘wakker’ worden. Het zal in deze Cirkel ook gaan over hoe jij kan zijn met wat er is in je leven: met je kwetsbare plek, met datgene in je leven wat nog niet is zoals je zou willen dat het is.


Maandag 1 juli: Morele Ambitie 

Op zoek naar gratis, geschikte locatie!

Voel jij ook een roep om je Morele ambitie n.a.v. het gelijknamige boek van Rutger Bregman vorm te geven? Hoe kan jij vanuit jouw leef- en werk situatie impact creëren? Hoe wil jij bijdragen aan de grote maatschappelijke thema’s die spelen? Welke keuze kan jij maken die past bij jouw levensbestemming en jouw morele ambitie? We maken in deze Cirkel gebruik van de grondbeginselen die de School for Moral Ambition hanteert om tot verbetering van onze wereld te komen.

Daarnaast maken we gebruik van een geleide meditatie als uitgangspunt, en proberen we elkaar te inspireren om werkelijk een stap te gaan zetten.

“Morele ambitie kan talloze vormen aannemen”, schrijft Rutger Bregman. Hij roept op om samen te komen in Cirkels om elkaar te motiveren, te inspireren en te kunnen volharden in het daadwerkelijk zetten van stappen voor jouw (eventuele gezamenlijke) doel. Wellicht ontstaan er samenwerkingen, maar het kan ook zijn dat je jouw eigen bijdrage op jouw eigen manier vormgeeft. Ik zou zeggen: lees het boek of kijk het filmpje wanneer je dat nog niet gedaan hebt en laat je raken en kom in beweging. Voor deelname aan deze Cirkel vragen we een kostendekkende bijdrage van € 30. Geld dat we overhouden komt in een pot die ten goede komt aan eventuele projecten. De intentie is om met een frequentie van 6 tot 8 weken elkaar te ontmoeten om gemotiveerd en geïnspireerd te blijven. Voel je uitgenodigd om eerst te komen proeven en voelen of je echt aan gaat en je roep verder wordt aangewakkerd. Heb jij of weet jij een geschikte, gratis locatie voor deze Cirkel?


Donderdag 22 augustus: Lol & bezieling!

Nijmegen, de Oorsprong Rode draad cirkel voor (oud)-deelnemers van het rode draad traject.

Volgens mij gaan lol en bezieling hand in hand! Als je daar bent is alles makkelijk en leef je vanuit de flow. Maar hoe kom je daar en hoe blijf je daar? Jezelf telkens weer her-inneren wie je bent, brengt je bij je onschuld, eenvoud, inspiratie, en je gronding. Een avond om (weer) jouw lol en bezieling te ervaren en te delen met je Rode Draad Cirkel. Een avond rondom het vuur!

We vertellen elkaar een verhaal waarin jij het ultieme gevoel van flow ervaarde; dat je voelde dat je samenviel met jezelf, met je omgeving en dat wat je aan het doen was. We hebben het over de lol tijdens zo’n ervaring. We laten ontstaan wat er deze avond wil ontstaan. Ik bereid wat leuke verrassingen voor en we zien wat ervan komt. Genoeg ruimte voor improvisatie en flow dus.


Woensdag 18 september: Check in, speak out!

Nijmegen, de Oorsprong

Durf jij je authentieke verhaal te vertellen? Veel mensen vinden het spannend om zichzelf uit te spreken in een groep. Je voelt je onzeker of dat wat je eigenlijk wil zeggen, komt er niet uit. Zeker wanneer het om een persoonlijk thema gaat. Hoe zou het zijn om je helemaal vrij te voelen en om je echt uit te spreken? Hoe kan je dicht bij jezelf blijven terwijl je je uitspreekt? Je uitspreken tegen een vriend of vriendin is wat anders dan spreken in een (kleine) groep. Er is tijdens deze Cirkel ruimte om op zoek te gaan naar dat wat helpt voor jou. We creëren samen een veilige setting om eerst een – op – een te oefenen, maar ook in de Cirkel.

De groep representeert in je onderbewustzijn vaak het gezin van herkomst. Wanneer je daarin onveiligheid hebt ervaren kan het dus zijn dat je het juist in een groep spannend vindt om je uit te spreken. Door te oefenen in een veilige setting kan je een nieuwe ervaring opdoen. Op deze manier voel je je vrijer om jezelf te laten zien en te vertellen wat jouw ervaring is. In deze Cirkel ga je eerst afstemmen op wat er innerlijk leeft en van daaruit geef je er woorden aan. We gebruiken verschillende tools die je helpen om de ontspanning en het vertrouwen te voelen, en om het authentieke deel in je te laten zien. We nemen de tijd om stil te zijn en vervolgens naar elkaar te luisteren en kijken. Wees welkom met alles wat er in jou is en woorden wil krijgen.