Opstellingen

Opstellingen2018-04-18T08:24:17+00:00

Onder ’t oppervlak van ons dagelijkse doen en laten is een groot onbewust gebied. Ik zie ’t als de ijsberg die onder water ligt.

Volgens breinkenners is alles wat we denken, doen en voelen maar 5% bewust en al het andere, 95% dus, speelt zich af onder dat wateroppervlak.

Een opstelling kan laten zien wat zich daar in jou afspeelt met betrekking tot een specifieke vraag. Wat beïnvloedt jou onbewust vanuit je systeem waarvan je deel uit maakt?

Er blijkt een wonderlijke ordening in te ontdekken. Wanneer je inzicht krijgt in die ordening valt er ineens ook iets te kiezen en kan je er ook verantwoordelijkheid voor gaan nemen.

Een familie-opstelling kan je dus helpen om vrijer te worden van oude structuren en patronen in jezelf en het systeem waar je deel van uit maakt.  Dat kan je familie zijn van nu maar ook juist uit het nest waar je vandaan komt en soms uit vele generaties die je voorgingen.

In een bedrijf- of organisatieopstelling onderzoek je jouw aandeel, je plek of de (onbewuste) thema’s die er spelen binnen je werk, je bedrijf, je opleiding die jou beïnvloeden.

Tijdens een coachings-sessie kunnen we er ook voor kiezen om je thema op te stellen vanuit een meer abstracte invalshoek. Bijvoorbeeld met als uitgangspunt ‘je verleden- ‘t heden- je toekomst’ of ‘je ziel – je persoonlijkheid – je bestemming’. Zo kan een opstelling je helpen bij het maken van een keuze. Een persoonlijke keuze of juist een werkgerelateerde keuze.

Tarieven

Tarieven worden op aanvraag toegestuurd.

Betaling

De betaling vindt plaats achteraf via een digitale factuur.

Afzeggen afspraak

De kosten voor een afgesproken consult dat niet door kan gaan, wordt niet in rekening gebracht wanneer de afspraak 48 uur van te voren wordt afgezegd.

Verslag van de sessie

Het is mogelijk om een verslag van je sessie te ontvangen achteraf via de mail. Het kan heel behulpzaam zijn om het nog eens na te lezen en de handvatten die je heb meegekregen nog eens op je in te laten werken.